Założona w 1996 roku Storm Seeds jest największą w Belgii warzywniczą firmą nasienną. Storm Seeds zajmuje się hodowlą, namnażaniem, pakowaniem oraz sprzedażą odmian grochu i fasoli dla producentów, przetwórstwa i dystrybutorów w Europie i Ameryce. W oferowanym przez nas szerokim wachlarzu produktów posiadamy odmiany przydatne w różnych warunkach klimatycznych do różnych zastosowań.

Storm Seeds jest niezależną, prywatną firmą skoncentrowaną na hodowli w botanicznej rodzinie roślin motylkowych (bobowatych). Storm Seeds jest specjalistą w roślinach strączkowych przeznaczonych do konsumpcji.

Naszą pasję dla strączkowych można odnaleźć w lepszej genetyce i wyspecjalizowanym zespole.